Level By Level

Level By Level ontwikkeld 3d printsystemen voor medische toepassingen. De focus ligt op het ontwikkelen en implementeren van 3d printsystemen voor specifieke medische toepassingen. Het eerste project is gericht op de tandtechniek omdat 3d printen hier op korte termijn een grote impact zal hebben. Door de kennis van de techniek en het vakgebied te combineren kan voor elke toepassing een passend totaal systeem ontwikkeld worden.


3D printen voor de tandtechniek 

Voor de tandtechniek zal een start worden gemaakt met het 3d printen van individuele afdruklepels. Dit blijkt niet alleen technisch goed mogelijk, maar het kan zelfs al een economisch interessant alternatief bieden. Daarom is een start gemaakt met de ontwikkeling van een printsysteem speciaal voor deze toepassing. September 2015 staat een pilot gepland waar met deze toepassing zal worden begonnen. Voor deze pilot zal Level By Level een totaalsysteem aanbieden, bedoeld voor de productie van afdruklepels van tandtechnische laboratoria. Het project biedt de mogelijkheid kennis te maken met 3d printtechnieken in de tandheelkunde. De toepassing is snel rendabel omdat het ontwerp gebaseerd is op minimale investeringen.


Dental-printer pilot

Voor de pilot zijn we op zoek naar tandtechnische laboratoria die de volgende stap naar automatisering willen maken. Level By Level is nauw betrokken bij de installatie, begeleiding en service voor de deelnemers. De deelnemers zullen hierdoor een totaalpakket ontvangen tegen een concurrerende prijs. Het systeem print met bio-compatibel materiaal dat door NextDent is ontwikkelt. Succesvolle realisatie van deze toepassing biedt mogelijkheden voor verdere uitbreiding naar andere toepassingen binnen de tandtechniek.


Toekomstvisie

De medische sector is bij uitstek een toepassingsgebied waar 3d printen een belangrijke rol zal vervullen. Door de digitalisering van het ontwerpproces kan snel en zeer nauwkeurig worden gewerkt. 3D printen zal een cruciale rol vervullen bij de vertaling van het digitale ontwerp naar een fysiek product. De technologie onderscheid zich door de mogelijkheid zeer complexe en gedetailleerde producten voort te brengen, waarbij weinig materiaal verloren gaat. Door de hoge snelheid waarmee de technologie zich verder ontwikkeld, zullen veel nieuwe toepassingen volgen. Level By Level zal hierbij op het snijvlak van de nieuwe toepassingsmogelijkheden opereren, om oplossingen te bieden die kunnen concurreren met de huidige processen. Door het afstemmen van de techniek op de huidige behoeften van de medische professional, kan voor de tandtechniek op korte termijn al een systeem worden geboden die economisch interessant is. Naast het rendabel inzetten van de techniek biedt deze toepassing de mogelijkheid ervaring op te doen met deze nieuwe technologie. Toepassingsmogelijkheden die zullen volgen kunnen hierdoor sneller succesvol worden geïmplementeerd.